Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do zpracování prostorových dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155UZPD Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na zpracování geoprostorových dat, geodatabáze, správu, manipulaci a dotazování geoprostorových dat v objektově-relačních a distribuovaných, dokumentově orientovaných databázových systémech. Úvod do problematiky velkých dat (BigData). Návaznost na předmět 155ING2 Informatika 2 - Databázové systémy.

Požadavky:

155ING2 Informatika 2 - Databázové systémy

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, specifikace OpenGIS Simple Features

2. Prostorové vztahy, rozšířený rozměrový 9-ti průsečíkový model (DE-9IM)

3. Objektově-relační databázový model, úvod do geodatabáze PostGIS

4. Prostorové SQL, datové typy, indexy, funkce

5. Pokročilejší techniky prostorového SQL

6. Topologie vektorových dat, datové modely

7. Rastrová data v objektově-relačních databázích a jejich zpracování

8. GIS síťové analýzy v objektově-relačních databázích

9. Přístup k datům, webové služby, mapové servery

10. Publikace dat, tvorba aplikací nad datovými sklady

11. Souborové geodatabáze, využití v praxi

12. Distribuované, dokumentově orientované (NoSQL) databáze a jejich využití v geoinformatice

13. Úvod do problematiky zpracování velkých dat (BigData)

Osnova cvičení:

Semestrální projekt

Cíle studia:

Cílem je seznámit se s prací s geoprostorovými daty, databázemi a dotazováním včetně problematiky velkých dat.

Studijní materiály:

!Obe, R. Hsu, L. 2011. PostGIS in Action. Manning. ISBN 9781935182269

!Rigaux P. et al., 2002. Spatial Databases: With Application to GIS. ISBN 9781558605886.

!Yeung, G. Hall, 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer. ISBN 978-1402053931

?H. Karimi, 2014. Big Data: Techniques and Technologies in Geoinformatics. CRC Press. ISBN 978-1466586512.

?M. Zurbaran, 2018. PostGIS Cookbook. ISBN 1788299329

?R. Obe, L. Hsu, 2011. pgRouting: A Practical Guide. ISBN 978-0989421737

:PostGIS documentation, http://postgis.net/docs

:GISMentors training materials, http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik

Poznámka:
Další informace:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPD_Úvod_do_zpracován%C3%AD_prostorových_dat http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPD_/_Semestráln%C3%AD_projekt
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3117506.html