Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Katastr nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155KNEM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Tauchman
Přednášející:
Martin Tauchman
Cvičící:
Eliška Housarová, Martin Tauchman, Ondřej Váňa, Jakub Vynikal
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Soubor přednášek popisujících komplexní problematiku digitálního katastru nemovitostí po stránce technické i právní. Zatímco v předmětu mapování se student učí pochopit princip tvorby nové katastrální mapy, v rámci předmětu katastr nemovitostí je mu vysvětlen princip její aktualizace. Důraz je kladen na technické činnosti v KN.

Požadavky:

Student by měl být schopen zvládat geodetické výpočty. Měl by být obeznámen s tvorbou digitálních katastrálních map z předmětu mapování. Dále se rozvíjí znalosti z teorie chyb a kartografie.

Osnova přednášek:

1. Katastr nemovitostí, kvalita dat KN, revize katastru

2. Souřadnice obrazu a souřadnice polohy, zákres změny

3. Záznam podrobného měření změn

4. Geometrický plán

5. Vytyčení, zpřesnění, zeměměřické činnosti v KN

6. Vývoj evidence práv

7. Historie pozemkové evidence

8. Vedení KN, předpisy v KN

9. Katastrální vyhláška, ověřování výsledků zeměměřických činností, označování hranic

10. Správa zeměměřictví a katastru v ČR, ISKN

Osnova cvičení:

1. NAHLÍŽENÍ do KN

2. TRANSFORMACE z MS, volba IB

3. VÝPOČET VÝMĚR v DKM a KMD

4. DOKUMENTACE VYTYČENÍ, problematika ZPŘESNĚNÍ hranice

5. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT

6. Vyhotovení ZPMZ a TVORBA GP

Cíle studia:

Naučit se využívat možností digitálního katastru a pochopit principy zápisů změn v katastrální mapě i katastru jako takovém. Důraz je kladen na provádění zeměměřických činností v KN, zejména pochopení principu tvorby geometrického plánu, souvisejícího záznamu podrobného měření změn a vytyčení hranice pozemku.

Studijní materiály:

! Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3

! Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5

! Müller M., Barešová E.: Zákon o zeměměřictví - komentář, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2016, ISBN 978-80-7478-959-5

! Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0

? ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3

: Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx

: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-208

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
místnost TH:B-973

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
místnost TH:B-973

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4887906.html