Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dálkový průzkum Země

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155DPRZ Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Tomáš Bouček, Eva Matoušková, Karel Pavelka
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Co je DPZ, historie DPZ a jeho kořenů

2. Elektromagnetické záření - vznik a popis

3. Veličiny používané v DPZ a jejich jednotky, druhy záření

4. Zdroje záření, interakce záření

5. Odrazivost, propustnost, absorpce

6. Atmosféra, interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením

7. Interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením - rozptyl, absorpce, propustnost

8.Přenosová funkce atmosféry

9. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - obecný rozbor

10. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - dle jednotlivých druhů povrchů

11. Pořizování dat - analogová a digitální data

12. Družicové nosiče

13. Úvod zpracování obrazu

Osnova cvičení:

1. Přehled typů dat DPZ dle měřítek a rozlišení

2. Rastrová data - pojem pixel, digitální hodnota, pásmo - veriikace na příkladech

3. Zvýraznění obrazu - roztažení histogramu

4. Zvýraznění obrazu - filtrace

5. Zvýraznění obrazu - Fourierova transformace

6. Zvýraznění obrazu s více pásmy - vegetační indexy

7. Zvýraznění obrazu s více pásmy - podíl pásem

8. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace IHS-RGB

9. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace PCA, CCA

10. Kllasifikace - neřízená

11. Klasifikace - řízená

12. Klasifikace - řízená

13. Přesnost klasifikace

Cíle studia:

Vysvětlit možnosti, principy a limity DPZ pro řadu aplikací souvisejících s řadou aplikací, jako je kartografie a mapování, vodní hospodářství, lesnictví, zemědělství, životní prostředí, ubanismus, prevence a řízení rizikových stavů a řada dalších.

Studijní materiály:

!Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1

!Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3

?Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7

?Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9

?Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Poznámka:
Další informace:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155DPZE_Dálkový_průzkum_Země
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-s111

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
Bs111
místnost TH:B-s111

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
Bs111
St
Čt
místnost TH:C-217

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5635706.html