Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody sběru geoprostorových dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55FGR ZK česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geomaticko-geografických dat, metodice tvorby studií a modelování v geomatice se zaměřením na regionální aplikace týkající se světa i České republiky. Inovované prostředí je zaměřeno zejména na metody sběru a zisku geoprostorových dat (fotogrammetrie, DPZ, RPAS, základní báze geografických dat ČR – ZABAGED a dnešní nové datové sklady, služby a geografické informace jako např. Google Earth, mapové sklady, družicová data globálního charakteru, sběr dat z volných družicových systémů).

Obsah je zaměřen na zisk a sběr geoprostorových dat; výsledkem je presentační dovednost, rozhled a informovanost o světových databázích, zaměřených na geografická a geomatická data či jejich součásti.

Požadavky:

základní znalosti geografie a geodézie

Osnova přednášek:

Předmět je koncipován jako semestrální projekt s konzultacemi, ve kterých jsou probrány možnosti výzkumu s cíli doktorské disertační práce studenta.

Osnova cvičení:

Předmět je koncipován jako semestrální projekt s konzultacemi, ve kterých jsou probrány možnosti výzkumu s cíli doktorské disertační práce studenta.

Cíle studia:

presentační dovednosti z oblasti geomatiky a geografie

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Pavelka, K.; Šedina, J.; Pacina, J.; Plánka, L.; Karas, J.; Šafář, V. RPAS - Remotely Piloted Aircraft System. Praha: katedra geomatiky, 2016. ISBN 978-80-01-05648-6.

[2] Pavelka, K. Fotogrammetrie 10. 2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. ISBN 80-01-02649-3.

[3] Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P. 3D skenovací systémy. ČVUT v Praze, 2013. vol. 1. ISBN 978-80-01-05371-3.

[4] Pavelka,K., Dušánek,P., Švec,Z., Faltýnová,M. 2014. Mobilní laserové skenování. ČVUT FSv, Praha, ISBN 978-80-01-05261-7. 130 s.

Doporučená literatura:

[5] Lillesand, T,. Kiefer, R.W, Chipman, J.. 2015 Remote Sensing and Image Interpretation, 7th edition. ISBN: 978-1-118-34328-9, p. 736

[6] James S. Aber, Irene Marzolff and Johannes B. Ries. 2010. Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications. ISBN 978-0-444-53260-2. https://doi.org/10.1016/C2009-0-18493-3

[7] Kraus, K.:.Photogrammetry - Geometry from Images and Laser Scans. 2nd edition, 2011. ISBN 978-3-11-089287-1.

[8] Clifford, N., French, S., & Valentine, G. (Eds.) (2010). Key methods in Geography. (2nd ed.) Sage. ISBN 9781412935081.p.568

Poznámka:
Další informace:
https://lfgm.fsv.cvut.cz/vyuka.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6217906.html