Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výuka v terénu z teoretické geodézie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155VTTG KZ 1 2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Vyskočil
Přednášející:
Zdeněk Vyskočil
Cvičící:
Jan Holešovský, Zdeněk Vyskočil
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Výuka v terénu je určena pro cvičení měřických metod vyšší geodézie a výpočení práce při tvorbě bodového pole. Obsahuje úlohy:

Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)

Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)

Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)

Určení směrníku gyroteodolitem, gravimetrická měření

Požadavky:

Aktivní účast na měření a zpracování všech úloh.

Zpracování technických zpráv v určených skupinách.

Osnova přednášek:

Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)

- určení souřadnic čtveřice bodů v systému JTSK pomocí metod klasické geodézie (triangulace, trilaterace, astronomické určování azimutu)

GNSS výpočet:-určení souřadnic čtveřice bodů v systému ETRS89 rychlou statickou metodou GNSS.

Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)

- určení průběhu kvazigeoidu v profilu vedeném podél nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice pomocí GNSS-nivelace. Dosažené výsledky budou použity k otestování modelu kvazigeoidu CR2005 v dané oblasti.

Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)

- vrámci úlohy bude provedena obnova části nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo

Určení směrníku gyroteodolitem - určení azimutu strany trojúhelníkové sítě metodou měření azimutu pomocí gyroteodolitu

Gravimetrická měření - určení tíhového zrychlení metodou měření statickým pružinovým gravimetrem jako podklad pro výpočet normálních výšek

GNSS rychlá statická metoda

- měření GNSS a určení souřadnic zadaného bodu v systému S-JTSK

Výpočet v LGO - výpočet fázového měření v programu Leica Geo Office

Osnova cvičení:

Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)

- určení souřadnic čtveřice bodů v systému JTSK pomocí metod klasické geodézie (triangulace, trilaterace, astronomické určování azimutu)

GNSS výpočet:-určení souřadnic čtveřice bodů v systému ETRS89 rychlou statickou metodou GNSS.

Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)

- určení průběhu kvazigeoidu v profilu vedeném podél nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice pomocí GNSS-nivelace. Dosažené výsledky budou použity k otestování modelu kvazigeoidu CR2005 v dané oblasti.

Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)

- vrámci úlohy bude provedena obnova části nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo

Určení směrníku gyroteodolitem - určení azimutu strany trojúhelníkové sítě metodou měření azimutu pomocí gyroteodolitu

Gravimetrická měření - určení tíhového zrychlení metodou měření statickým pružinovým gravimetrem jako podklad pro výpočet normálních výšek

GNSS rychlá statická metoda

- měření GNSS a určení souřadnic zadaného bodu v systému S-JTSK

Výpočet v LGO - výpočet fázového měření v programu Leica Geo Office

Cíle studia:

Studenti si osvojí klasické i moderní metody vyšší geodézie, práci v týmu, zpracování měření velkého rozsahu a náročnosti.

Studijní materiály:

[1]Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 1997. ISBN: 80-01-02527-6

[2]Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2005. ISBN: 978-80-01-04599-2

[3]Zeman A.: Fyzikální geodézie 10 (Teorie výšek a výškové systémy). Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 2003. ISBN: 80-01-02733-3

[4] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, ISBN-13: 978-1580538947,

ISBN-10: 1580538940

[5] Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, ISBN-10: 0970954425

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155VTTG_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_TG
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5635906.html