Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální katastr nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55DKN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Souček
Přednášející:
Petr Souček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb.

Obsahové zaměření:

-Informační systém katastru nemovitostí,

-Registr územní identifikace, adres a nemovitostí,

-legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN,

-struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice,

-Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK,

-Digitální výstupy z KN,

-Data a služby poskytované ČÚZK.

Požadavky:

Před konáním zkoušky musí být uzavřeny předměty: 153MAPG nebo 153MAPH a 153KANE nebo 153KANH

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti si v rámci doktorského studia prohloubí dosavadní znalosti katastrálních systémů a postavení v evropské iniciativě INSPIRE

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Stránky ČÚZK, http://www.cuzk.cz

[2] Stránky RÚIAN, http://www.ruian.cz

[3] Stránky JRC o INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/ [English]

[4] Stránky CENIA o INSPIRE, http://inspire.gov.cz/

Doporučená literatura:

[5] Kothuri, R. - Godfrind, A. - Beinat, E.: Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g, APress, 2004, ISBN 978-1590598993

[6] Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) – Komentář (Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová), ISBN 978-80-7478-703-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3255306.html