Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Informační systém Katastru nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YSKN KZ 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Souček
Přednášející:
Petr Souček
Cvičící:
Petr Souček
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Úvod do katastru nemovitostí

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)

Základní registry České republiky

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Územní identifikace v číslech

Aplikační vybavení (APV) ISKN

Technologické zázemí ČÚZK

Informační systém územní identifikace (ISÚI)

Veřejný dálkový přístup (VDP) a výměnný formát RÚIAN (VFR)

INSPIRE a poskytování dat formou služeb (WMS, WFS)

Výměnný formát KN

Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN

Uložení dat SPI a SGI v databázi Oracle

Osnova cvičení:

Úvod do katastru nemovitostí

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)

Základní registry České republiky

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Územní identifikace v číslech

Aplikační vybavení (APV) ISKN

Technologické zázemí ČÚZK

Informační systém územní identifikace (ISÚI)

Veřejný dálkový přístup (VDP) a výměnný formát RÚIAN (VFR)

INSPIRE a poskytování dat formou služeb (WMS, WFS)

Výměnný formát KN

Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN

Uložení dat SPI a SGI v databázi Oracle

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s fungováním ISKN.

Studijní materiály:

!Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)

!ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)

!Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)

:ČÚZK, http://www.cuzk.cz

:RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz

:INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/

:Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-973

18:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B973
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7548006.html