Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Globální souřadnicové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55GLS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jakub Kostelecký, Leoš Mervart
Přednášející:
Jakub Kostelecký, Leoš Mervart
Cvičící:
Jakub Kostelecký
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické geodézie.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Definice ICRS a ITRS.

2. Metody kosmické geodézie - VLBI, SLR, GNSS a DORIS

3. Realizace rámců ICRF a ITRF

3. Parametry orientace Země EOP, transformace mezi ICRF a ITRF

4. Realizace ICRF

5. Realizace ITRF

6. Souřadnicový systém ETRS a rámec ETRF

7. Spojení ETRF89 a S-JTSK - systém S-JTSK/05

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem výuky je rozšířit znalostí z globálních souřadnicových systémů relevantních k tématu disertační práce.

Studijní materiály:

Kabeláč, J., Kostelecký, J.: Geodetická astronomie 10. Skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, 254 s., ISBN 80-01-01833-4.

Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, Skriptum, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007, 218 stran, 77 obrázků, ISBN 978-80-01-03605-1

Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2008

Kostelecký J. ml.: Globální polohové souřadnicové systémy, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2019

Poznámka:
Další informace:
Předmět nemá webové stránky.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3235206.html