Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo v KN a zeměměřictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155PKAZ ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Iveta Bláhová
Přednášející:
Iveta Bláhová
Cvičící:
Iveta Bláhová
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní. Přehled právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí (KN) a zeměměřictví.

Předchůdci zeměměřických a katastrálních orgánů v minulosti. Zeměměřické a katastrální orgány dnes.

Věc, věc v právním smyslu, dělení věcí, nemovité věci, součást věci a příslušenství věci. Pozemek, parcela, pozemek v judikatuře, stavba, stavba v judikatuře, drobné stavby, dočasné stavby, budova, jednotka.

Vznik KN a jeho předchůdci, katastrální zákon a prováděcí předpisy, definice a účel KN.

Obsah KN, katastrální operát, zápis práv do KN, základní ustanovení.

Práva zapisovaná do KN vkladem, list vlastnictví, návrh na vklad, přílohy návrhu, vkladové řízení.

Vkladové řízení, záznam, poznámka.

Správa KN, zápisy jiných údajů, přejímání údajů, lhůty pro zápis do KN, ukládání listin do sbírky listin, revize KN, oprava chyby, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a orgánů veřejné moci.

Zeměměřické činnosti a geometrické plány, veřejnost KN, poskytování údajů KN, přestupky, společná, přechodná a závěrečná ustanovení katastrálního zákona.

Smlouvy o nemovitostech.

Předchozí právní úprava zeměměřictvím, zákon o zeměměřictví, úvodní ustanovení, zeměměřické činnosti.

Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla, přestupky.

Návštěva pozemkové knihy v budově Zeměměřických a katastrálních orgánů v Praze Kobylisích.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní. Přehled právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí (KN) a zeměměřictví.

Předchůdci zeměměřických a katastrálních orgánů v minulosti. Zeměměřické a katastrální orgány dnes.

Věc, věc v právním smyslu, dělení věcí, nemovité věci, součást věci a příslušenství věci. Pozemek, parcela, pozemek v judikatuře, stavba, stavba v judikatuře, drobné stavby, dočasné stavby, budova, jednotka.

Vznik KN a jeho předchůdci, katastrální zákon a prováděcí předpisy, definice a účel KN.

Obsah KN, katastrální operát, zápis práv do KN, základní ustanovení.

Práva zapisovaná do KN vkladem, list vlastnictví, návrh na vklad, přílohy návrhu, vkladové řízení.

Vkladové řízení, záznam, poznámka.

Správa KN, zápisy jiných údajů, přejímání údajů, lhůty pro zápis do KN, ukládání listin do sbírky listin, revize KN, oprava chyby, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a orgánů veřejné moci.

Zeměměřické činnosti a geometrické plány, veřejnost KN, poskytování údajů KN, přestupky, společná, přechodná a závěrečná ustanovení katastrálního zákona.

Smlouvy o nemovitostech.

Předchozí právní úprava zeměměřictvím, zákon o zeměměřictví, úvodní ustanovení, zeměměřické činnosti.

Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla, přestupky.

Návštěva pozemkové knihy v budově Zeměměřických a katastrálních orgánů v Praze Kobylisích.

Osnova cvičení:

žádná cvičení

Cíle studia:

Student by se měl seznámit s právem v oblasti zeměměřictví.

Studijní materiály:

!Katastrální zákon, komentář, nakl. Wolters Kluwer, 2015 (Barešová, Bláhová, Doubek Janeček, Nedvídek, Šandová)

!Katastrální zákon, komentář, nakl. C.H.BECK, 2014 (Baudyš)

!Zeměměřický zákon, nakl. Wolters Kluwer, 2016 (Muller, Barešová)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-221

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5636106.html