Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální fotogrammetrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55DFM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Karel Pavelka
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz fotogrammetrie. Přináší klasické metody v nové digitální podobě průsekové i stereofotogrammetrie 21. století, dále specializované technologie družicové fotogrammetrie, fotogrammetrie pro RPAS (remotely piloted aircraft system) Nové technologie fotogrammetrie jsou zde aplikovány pro GIS, BIM, mapování a zejména při dokumentaci historických stavebních objektů (přesná digitální dokumentace interiérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, vizualizace a animace), dále tvorba tematických vrstev do GIS, zejména DTM a DMP. Do fotogrammetrie se v poslední době řadí i některé metody přímého určování 3D souřadnic bodů (3D skenování, IBMR - image based modelling and rendering).

Požadavky:

základní znalost fotogrammetrie

Osnova přednášek:

samostatně řešené úlohy podle zaměření doktorské práce studenta.

Osnova cvičení:

samostatně řešené úlohy podle zaměření doktorské práce studenta.

Cíle studia:

Nejedná se o základní kurz fotogrammetrie. Předpokládá se znalost principů fotogrammetrie a obsahem je semestrální projekt na vybrané odborné téma podle oboru doktoranda.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, ČVUT, 2002, 198 stran, ISBN 80-01-01863-6, 2.přepracované vydání

[2] Pavelka K: Fotogrammetrie 20, ČVUT, Fotogrammetrie 20, FS ČVUT, 2003, 193 stran, ISBN 80-01-02762-7

[3] Kraus, K.: Photogrammetry ; Dümmler Verlag; Bonn 1992., ISBN3-427-78645-5

[4] Kraus,K.: Laser Scanning; Dümmler Verlag; Bonn 1992

Doporučená literatura:

[5] Luhmann, T. et al., 2013.Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. de Gruyter Edition, ISBN-10: 3110302691

[6] Pavelka, K.; Pavlík, M.; Řezníček, J.; Kašička, F.; Bílá, Z. Exaktní dokumentační metody průzkumu památek. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-0

[7] Pavelka, K.; Matoušková, E. Combining Different Data Sources for City Growth Analysis and Architectural Heritage Mapping. Monitoring and Modeling of Global Changes: A Geomatics Perspective. Dordrecht: Springer

Poznámka:
Další informace:
https://lfgm.fsv.cvut.cz/vyuka.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3247306.html