Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální zpracování dat DPZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D53DPZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Zpracování obrazových digitálních dat pořízených vesměs družicovou aparaturou. Praktické postupy zpracování obrazových dat, jejich interpretace a klasifikace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.

Požadavky:

žádné, absolvování DPZ je vítáno

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student porozumí a získá hluboké znalosti pro práci s daty DPZ

Studijní materiály:

Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007.

Halounová, L.: Zpracování obrazových dat, ČVUT v Praze, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24448005.html