Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

ústav technické matematiky

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
E012035 Algorithmization and Programming anglicky Předmět je vypsán
2011001 Aplikovaná matematika pro mechaniku
 
česky Předmět není vypsán
2011081 Aplikovaná matematika pro mechaniku česky Předmět je vypsán
2013992 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2013991 Bakalářská práce - Ústav technické matematiky
 
česky Předmět není vypsán
E013066 Basics of Stochastic
 
anglicky Předmět není vypsán
E013019 Complex functions and integral and discrete transforms
 
anglicky Předmět není vypsán
E012037 Computer Graphics anglicky Předmět je vypsán
E011018 Constructive Geometry anglicky Předmět je vypsán
E011021 Constructive Geometry
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
E01A021 Constructive Geometry A
 
anglicky Předmět není vypsán
E01A018 Constructive Geometry A anglicky Předmět je vypsán
2013998 Diplomová práce Předmět je vypsán
2011098 Dynamické systémy česky Předmět není vypsán
2016020 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
2011078 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích česky Předmět je vypsán
2013019 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích česky Předmět není vypsán
2016036 Geometrie pro CAD
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
W01T001 Integrální a diskrétní transformace ZK 45B Předmět je vypsán
W01TZ003 Integrální a diskrétní transformace česky ZK 65P Předmět je vypsán
2011021 Konstruktivní geometrie
 
česky Předmět není vypsán
2011018 Konstruktivní geometrie Předmět je vypsán
201A021 Konstruktivní geometrie A
 
česky Předmět není vypsán
201A018 Konstruktivní geometrie A Předmět je vypsán
2011083 Matematické modelování problémů proudění česky Předmět je vypsán
2016067 Matematické modelování s technickými aplikacemi I. Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
2016068 Matematické modelování s technickými aplikacemi II.
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
W01OZ001 Matematické modelování turbulence v technických aplikacích česky ZK 52P+26C Předmět je vypsán
W01A014 Matematické modelování v proudění ZK 60B Předmět je vypsán
2011087 Matematické modelování v technických aplikacích
 
česky Předmět není vypsán
2011715 Matematické modelování v technických aplikacích česky Předmět je vypsán
W01A002 Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W01TZ004 Matematické základy počítačové grafiky česky Předmět je vypsán
2011100 Matematika 5 Předmět je vypsán
2011056 Matematika I.
 
česky Předmět není vypsán
2011067 Matematika I. Předmět je vypsán
201A067 Matematika I. A Předmět je vypsán
201A056 Matematika I.A
 
česky Předmět není vypsán
2011062 Matematika II.
 
česky Předmět není vypsán
2011068 Matematika II. Předmět je vypsán
201A068 Matematika II. A Předmět je vypsán
201A062 Matematika II.A
 
česky Předmět není vypsán
2011009 Matematika III. Předmět je vypsán
201A009 Matematika III.A česky Předmět je vypsán
2011097 Matematika pro mechaniku česky Předmět je vypsán
2013054 Matematika pro mechaniku
 
česky Předmět není vypsán
E011087 Mathematical Modeling in Technical Applicatiions
 
anglicky Předmět není vypsán
E011715 Mathematical Modeling in Technical Applicatiions
 
anglicky Předmět není vypsán
E011056 Mathematics I.
 
anglicky Z,ZK 8 4P+4C Předmět není vypsán
E011067 Mathematics I. anglicky Předmět je vypsán
E01A067 Mathematics I. A anglicky Předmět je vypsán
E01A056 Mathematics I.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E011062 Mathematics II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E011068 Mathematics II. anglicky Předmět je vypsán
E01A068 Mathematics II. A anglicky Předmět je vypsán
E01A062 Mathematics II.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E011009 Mathematics III. anglicky Předmět je vypsán
E01A009 Mathematics III.A anglicky Předmět je vypsán
E011054 Mathematics in Mechanics
 
anglicky Předmět není vypsán
2015003 Mechanika tekutin a termodynamika
 
KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
2011073 Metoda konečných objemů I. česky Předmět je vypsán
2011074 Metoda konečných objemů II. česky Předmět je vypsán
2016110 Metoda konečných prvků
 
Předmět není vypsán
2011069 Metoda konečných prvků v aplikacích česky Předmět je vypsán
W01O002 Metody rozkladu oblasti
 
ZK 45B Předmět není vypsán
2011079 Modelování v proudění česky Předmět je vypsán
W01F001 Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění ZK 60B Předmět je vypsán
2016047 Mongeovo promítání česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
W01A003 Neuniformní racionální B-spline (NURBS) ve strojírenství
 
ZK 45B Předmět není vypsán
E011049 Numerical Mathematics anglicky Předmět je vypsán
E01A049 Numerical Mathematics A anglicky Předmět je vypsán
W01OZ002 Numerická aproximace modelů proudění česky Předmět je vypsán
2011049 Numerická matematika česky Předmět je vypsán
201A049 Numerická matematika A česky Předmět je vypsán
W01O003 Numerická simulace problémů proudění ZK 60B Předmět je vypsán
W01A004 Numerické metody algebry ZK 45B Předmět je vypsán
W01OZ003 Numerické metody algebry česky ZK 52P+26C Předmět je vypsán
2013055 Numerické metody pro inženýry česky Předmět není vypsán
2011085 Numerické metody pro inženýry česky Předmět není vypsán
2013056 Numerické metody pro inženýry I. česky Předmět je vypsán
2012054 Numerické metody pro inženýry II. česky Předmět je vypsán
W01A006 Numerické metody v aerodynamice
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W01A005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZK 60B Předmět je vypsán
W01TZ005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic česky Předmět je vypsán
2011084 Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích
 
česky Předmět není vypsán
2013030 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic česky Předmět je vypsán
2016103 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
W01A007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí a konečných objemů
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W01TZ006 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných objemů česky Předmět je vypsán
W01TZ007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků česky Předmět je vypsán
W01A008 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků
 
ZK 60B Předmět není vypsán
2012990 Oborový projekt - ISP
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
2012991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2012090 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2012091 Oborový projekt - Ústav technické matematiky
 
česky Předmět není vypsán
2012121 Oborový projekt I. česky Předmět je vypsán
2012122 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
W01TZ001 Obyčejné diferenciální rovnice česky ZK 65P Předmět je vypsán
2012018 Obyčejné diferenciální rovnice česky Předmět je vypsán
W01T002 Obyčejné diferenciální rovnice ZK 60B Předmět je vypsán
W01T003 Parciální diferenciální rovnice ZK 4P+0C Předmět je vypsán
W01TZ002 Parciální diferenciální rovnice česky ZK 65P Předmět je vypsán
2011088 Parciální diferenciální rovnice I. česky Předmět je vypsán
2011089 Parciální diferenciální rovnice II. česky Předmět není vypsán
2011090 Parciální diferenciální rovnice II. česky Předmět je vypsán
W01U001 Pedagogická praxe Z Z Předmět je vypsán
2012037 Počítačová grafika česky Předmět je vypsán
W01A009 Počítačová grafika ZK 45B Předmět je vypsán
2013044 Praktikum z matematiky Předmět je vypsán
2012050 Pravděpodobnost a statistika česky Předmět je vypsán
2012030 Pravděpodobnost a statistika česky Předmět není vypsán
W01A015 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství ZK 60B Předmět je vypsán
W01TZ008 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství česky Předmět je vypsán
W01A011 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství I
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W01A012 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství II
 
ZK 60B Předmět není vypsán
2015001 Programování inženýrských aplikací
 
Předmět není vypsán
2013031 Programování inženýrských aplikací I. česky Předmět je vypsán
2012056 Programování inženýrských aplikací II. česky Předmět je vypsán
E012121 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E012091 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E012122 Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E013113 Project III.
 
anglicky Předmět není vypsán
2013111 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2013112 Projekt II. česky Předmět je vypsán
2013113 Projekt III. česky Předmět je vypsán
W01P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z Z Předmět není vypsán
2016070 Repetitorium středoškolské matematiky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
W01R001 Rešerše stavu problematiky DP Z Z Předmět je vypsán
2016007 Seminář z matematiky I. Předmět je vypsán
2016008 Seminář z matematiky II. Předmět je vypsán
2016009 Seminář z matematiky III. Předmět je vypsán
2016066 Seminář z numerické matematiky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
W01S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z Z Předmět je vypsán
E013992 Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E013991 Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
W01T004 Variační počet a teorie optimální regulace
 
ZK 30B Předmět není vypsán
2012035 Základy algoritmizace a programování česky Předmět je vypsán
W01A013 Základy funkcionální analýzy
 
ZK 30B Předmět není vypsán
W01A016 Základy metody konečných prvků ZK 60B Předmět je vypsán
2013066 Základy stochastiky Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12101.html