Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Numerická simulace problémů proudění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01O003 ZK 60B
Přednášející:
Jiří Fürst (gar.)
Cvičící:
Jiří Fürst (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Studenti budou seznámeni s reálnými případy 2D a 3D numerické simulace problémů proudění popsaného pomocí potenciálního, nevazkého i vazkého modelu proudění od formulace problému do získání numerických výsledků v některých případech srovnaných s experimentem či jinými výsledky.Jde o transsonické proudění kolem profilu či křídla, ve 2D i 3D mříži, ve 2D či 3D kanálech různého tvaru, v mezní vrstvě atmosféry či při modelování kardiovaskulárních problémů. Budou také zmíněny některé případy výpočtů turbulentního proudění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1, 2Základní modely proudění

3, 4Numerická schémata užívaná pro simulaci ve 2D, 3D

5Možnosti řešení schémat ve 2D, 3D

6Sítě - strukturované, nestrukturované, multiblokové

7, 8Turbulentní proudění, modely

9, 10Konkrétní případy řešení (i s výsledky) problémů vnější a vnitřní aerodynamiky transsonického proudění

11, 12Konkrétní případy řešení ABL

13, 14Konkrétní řešení aeroelastických a biomechanických problémů.

Osnova cvičení:

1, 2Základní modely proudění

3, 4Numerická schémata užívaná pro simulaci ve 2D, 3D

5Možnosti řešení schémat ve 2D, 3D

6Sítě - strukturované, nestrukturované, multiblokové

7, 8Turbulentní proudění, modely

9, 10Konkrétní případy řešení (i s výsledky) problémů vnější a vnitřní aerodynamiky transsonického proudění

11, 12Konkrétní případy řešení ABL

13, 14Konkrétní řešení aeroelastických a biomechanických problémů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ch.Hirsch: Numerical Computation of Internal and External Flows, J.Willey, New York, 1989

R.Dvořák, K.Kozel: Matematické modelování v aerodynamice, ČVUT, Praha, 1996

H.J.Wirtz, I.Smolderen: Numerical Methods in Fluid Dynamics, Hemisphere Publishing Corp., London, 1978

J.Fürst, K.Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001

J.Fořt, K.Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002

K.Kozel, J. Halama, J. Fořt, J. Fürst: Numerická simulace problémů proudění I, skripta ČVUT, 2006

L. Beneš, K. Kozel, T. Bodnár, I. Sládek: Numerická simulace problémů proudění II, skripta ČVUT 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10866502.html