Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy algoritmizace a programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012035 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Petr Sváček (gar.), Marta Čertíková, Martin Hanek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Olga Majlingová, Pavel Moses, Marek Pátý, Vladimír Prokop, Viktor Šíp
Cvičící:
Petr Sváček (gar.), Marta Čertíková, Radek David, Lukáš Hájek, Martin Hanek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Matěj Klíma, Anna Lancmanová, Olga Majlingová, Pavel Moses, Marek Pátý, Petra Pořízková, Vladimír Prokop, Viktor Šíp, Filip Šochman, David Trdlička, Ondřej Winter
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Úvod do programování v prostředí MATLAB a v jazyce C. Práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.Příkazy vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Grafické příkazy. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Skripty a funkce.

Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic

Požadavky:

Úvod do programování v prostředí MATLAB a v jazyce C. Práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.Příkazy vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Grafické příkazy. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Skripty a funkce.

Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.

2.-3. Příkaz vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Příkaz plot. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Funkce.

4.-5. Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ.

6.-8. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic.

Osnova cvičení:

1. MATLAB: Práce v prostředí, proměnná, přiřazení, výraz. Vektory a matice, operace s nimi. Operátor linspace. Graf jednoduché funkce (plot). Matematické funkce. Příkaz cyklu. Zápis M-skriptu.

2. MATLAB: Editor, zápis vlastního programu (skriptu). Příkaz vstupu a výstup. Cyklus. Operace s prvky vektorů/matic a operátory pro práci po složkách. Podmíněnný příkaz. Příkazy load a save.

3. MATLAB: Řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace. Determinant, inverzní matice. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Příkaz plot. Příkazy pro interpolaci a spline funkce.

4. MATLAB: Práce s grafy. Příkaz plot, popis grafu a znázorněných veličin. Tečna ke grafu funkce. Příkaz get, set, gca, gcf apod. Grafické znázornění Taylorova polynomu, částečného součtu Fourierovy řady. Export obrázku do souboru, příkaz print. Grafy ve 3D. Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if). Cyklus.

5. MATLAB: Funkce. Algoritmizace jednoduchých úloh.

6. Jazyk C: Práce s prostředím v jazyce C. Zápis jednoduchého programu, proměnné, vyhodnocení výrazu.

7. Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if).

8. Jazyk C: Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem.

9. Jazyk C: Práce s polem. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem.

10. Jazyk C: Definice a použití funkce, parametry a lokální proměnné.

11. Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh pomocí funkce.

12. Zápočtový test.

Cíle studia:

Úvod do programování v prostředí MATLAB a v jazyce C. Práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.Příkazy vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Grafické příkazy. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Skripty a funkce.

Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic

Studijní materiály:

[1] Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1995.

[2] Herout P.: Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 1992.

[3] Richta K., Brůha I.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1989.

[4] B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Programovací jazyk C, Computer Press, 2006.

[5] MATLAB User's Guide, Reference Guide. The MathWorks, Inc.

[6] Benda J., Černá R.: Numerická matematika, Doplňkové skriptum. FS ČVUT, Praha 2000.

[7] Barclay,K.A.: ANSI C Problem Solving and Programming, Prentice Hall 1990;, www.cplusplus.com/doc/tutorial

Poznámka:
Další informace:
http://marian.fsik.cvut.cz/zapg/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-309
Majlingová O.
12:30–14:00
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
Út
místnost KN:A-447
Winter O.
07:15–08:45
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-311
Holman J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-447
Majlingová O.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Čertíková M.
14:15–15:45
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Winter O.
09:00–10:30
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Lancmanová A.
10:45–12:15
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
St
místnost KN:A-311
Prokop V.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-447
Klíma M.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-221

09:00–10:30
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA221
místnost KN:A-447
Lancmanová A.
14:15–15:45
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Čt

místnost KN:A-447
Prokop V.
09:00–10:30
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hric V.
10:45–12:15
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
David R.
12:30–14:00
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
David R.
14:15–15:45
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761906.html