Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy algoritmizace a programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012035 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Petr Sváček (gar.), Marta Čertíková, Martin Hanek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Olga Majlingová, Pavel Moses, Marek Pátý, Vladimír Prokop, Viktor Šíp
Cvičící:
Petr Sváček (gar.), Marta Čertíková, Lukáš Hájek, Martin Hanek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Matěj Klíma, Olga Majlingová, Pavel Moses, Marek Pátý, Petra Pořízková, Vladimír Prokop, Viktor Šíp, Filip Šochman, David Trdlička, Ondřej Winter
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Seznámení s programovacím jazykem C a jeho procvičování na základních úlohách z numerické matematiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup, podmíněný příkaz, přepínač, cyklus. Typy proměnných, pole. Složený příkaz.

2. Pole. Funkce, knihovny funkcí. Ukazatel. Parametr volaný odkazem. Práce se soubory.

3. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, maximum, průměr. Řešení rovnice f(x)=0. Numerická integrace.

4. Eulerova metoda pro ODR. Okrajová úloha pro rovnici y'' = f(x), vztah k soustavě lineárních rovnic.

5. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic. Násobení matice vektorem a násobení matic. Zápis pro třídiagonální matici.

6. Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic.

Osnova cvičení:

1. Úvod. MATLAB: Práce v prostředí, proměnná, přiřazení, výraz. Editor, zápis vlastního programu (skriptu). Příkaz vstupu a výstup.

2. MATLAB: Podmíněný příkaz a cyklus. Zápis programu(skriptu) s načtením proměnných, vyhodnocením výrazu a vypsáním výsledku. Typy proměnných, vektory, matice. Řešení soustavy rovnic.

3. Práce s prostředím v jazyce C. Zápis jednoduchého programu, vyhodnocení výrazu.

4. Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if). Cyklus.

5.-6. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem. Práce s polem.

7. Použití funkce, zápis, parametry. Numerická integrace.

8. Eulerova metoda pro ODR.

9. Násobení matice vektorem a násobení matic. Třídiagonální matice. Přímé řešení soustavy lineáních algebraických rovnic.

10. Přímé a iterační metody řešení soustav lineáních algebraických rovnic.

11.-13. Aplikace numerických metod.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1995.

[2] Herout P.: Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 1992.

[3] Richta K., Brůha I.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1989.

[4] B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Programovací jazyk C, Computer Press, 2006.

[5] MATLAB User's Guide, Reference Guide. The MathWorks, Inc.

[6] Benda J., Černá R.: Numerická matematika, Doplňkové skriptum. FS ČVUT, Praha 2000.

[7] Barclay,K.A.: ANSI C Problem Solving and Programming, Prentice Hall 1990;, www.cplusplus.com/doc/tutorial

Poznámka:
Další informace:
http://marian.fsik.cvut.cz/zapg/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-309
Majlingová O.
12:30–14:00
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
Út
místnost KN:A-447
Winter O.
07:15–08:45
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hanek M.
12:30–14:00
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Pátý M.
14:15–15:45
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Karel J.
16:00–17:30
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-311
Holman J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-447
Hanek M.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Winter O.
09:00–10:30
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
St
místnost KN:A-221

09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA221
místnost KN:A-447
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-311
Prokop V.
09:00–10:30
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-447
Čertíková M.
14:15–15:45
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Čt

místnost KN:A-447
Prokop V.
09:00–10:30
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hric V.
10:45–12:15
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447

12:30–14:00
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447

14:15–15:45
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761906.html