Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metoda konečných prvků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2016110 Z 3 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Matematický úvod do metody konečných prvků,

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní princip. Matematické základy. Slabá formulace okrajové úlohy. Aproximační teorie. Variační metody. Soustavy lineárních rovnic. Rovnice vedení tepla. Vlnová rovnice. Mechanika tekutin.

Osnova cvičení:

Základní princip. Matematické základy. Slabá formulace okrajové úlohy. Aproximační teorie. Variační metody. Soustavy lineárních rovnic. Rovnice vedení tepla. Vlnová rovnice. Mechanika tekutin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Petr Sváček, Miloslav Feistauer: Metoda konečných prvků, Vydavatelství ČVUT 2006, připravuje se.

[2] C.Johnson: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, Cambridge University Press, 1987, ISBN 0-521-34758-0.

[3] E.Vitásek: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Academia, Praha, 1994, ISBN 80-200-0281-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10730902.html