Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pravděpodobnost a statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012030 KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Gejza Dohnal (gar.)
Cvičící:
Gejza Dohnal (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Úvodní kurs do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Požadavky:
Osnova přednášek:

Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.

Osnova cvičení:

Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, náhodná veličina, pravděpodobnostní rozdělení a jeho charakteristiky, náhodný vektor, zákony velkých čísel a limitní věty. Vysvětlení pojmu statistické indukce, základní soubor a výběr, popis základních metod popisné statistiky, základy teorie odhadu a testování hypotéz, regresní analýza.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10

[2] Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, SNTL Praha 1983, MVŠT sešit 11

[3] Beneš V., Dohnal G.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 1993

[4] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika 12. Vydavatelství ČVUT 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896606.html