Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aplikovaná matematika pro mechaniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011081 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Kurs navazuje na znalosti z bakalářského studia matematiky na úrovni výše uvedených předmětů skupiny „Alfa“. Stručná anotace: Parciální diferenciální rovnice 1. řádu. Klasifikace a formulace úloh pro PDR 2. řádu. Klasické řešení modelových úloh pro PDR 2. řádu. Metoda sítí pro numerické řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Parciální rovnice prvního řádu - lineární a kvazilineární.

•Klasifikace, charakteristiky a kanonické tvary parc. dif. rovnic druhého řádu.

•Vlnová rovnice, počáteční a smíšená úloha, oblast závislosti a vlivu.

•Fourierova metoda.

•Greenovy identity a vlastnosti harmonických funkcí, princip maxima, věta o střední hodnotě.

•Okrajová úloha pro Laplaceovu rovnici, fundamentální řešení.

•Greenova funkce, Fourierova metoda.

•Počáteční a smíšená úloha pro rovnici vedení tepla, fundamentální řešení.

•Princip maxima, Fourierova metoda.

•Stabilita, konvergence, aproximace pro num. řešení parc. dif. rovnic metodou konečných diferencí

•Explicitní a implicitní schémata pro různé typy rovnic evolučního typu, rovnice vedení tepla.

•Vlnová rovnice, transportní rovnice.

•Řešení stacionárních problémů iteračními metodami (Laplaceova a Poisonova rovnice).

Osnova cvičení:

•Parciální rovnice prvního řádu - lineární a kvazilineární.

•Klasifikace, charakteristiky a kanonické tvary parc. dif. rovnic druhého řádu.

•Vlnová rovnice, počáteční a smíšená úloha, oblast závislosti a vlivu.

•Fourierova metoda.

•Greenovy identity a vlastnosti harmonických funkcí, princip maxima, věta o střední hodnotě.

•Okrajová úloha pro Laplaceovu rovnici, fundamentální řešení.

•Greenova funkce, Fourierova metoda.

•Počáteční a smíšená úloha pro rovnici vedení tepla, fundamentální řešení.

•Princip maxima, Fourierova metoda.

•Stabilita, konvergence, aproximace pro num. řešení parc. dif. rovnic metodou konečných diferencí

•Explicitní a implicitní schémata pro různé typy rovnic evolučního typu, rovnice vedení tepla.

•Vlnová rovnice, transportní rovnice.

•Řešení stacionárních problémů iteračními metodami (Laplaceova a Poisonova rovnice).

Cíle studia:
Studijní materiály:

J. Neustupa, J. Fořt: Parciální diferenciální rovnice, skripta ČVUT, 2002

K. Kozel: Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta ČVUT 2000

J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4137206.html