Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Algorithmization and Programming

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E012035 KZ 4 1P+2C anglicky
Přednášející:
Marta Čertíková (gar.)
Cvičící:
Marta Čertíková (gar.), David Trdlička, Ondřej Winter
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Seznámení s programovacím jazykem C a jeho procvičování na základních úlohách z numerické matematiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Ukázka zápisu jednoduchého programu, překlad sestaveni, ladění programu.Základní prvky jazyka C, proměnné a pole. Výrazy. Přiřazovací výraz a příkaz. Operátory inkrementace a dekrementace, podmíněný příkaz a výraz, přepínač. Příkaz skoku, příkazy cyklu.Příkazy vstupu a výstupu. Funkce, volání hodnotou a odkazem. Řešení rovnice f(x) = 0. Numerická integrace. Rekurzívní funkce, ukazatelé, dynamická alokace paměti. Třídění. Řešení soustav lineárních rovnic finitními a iteračními metodami- Typ typedef, výčtový typ, struktury. Datové struktury v jazyku C: zásobník, fronta, seznam, strom.

Osnova cvičení:

Ukázka zápisu jednoduchého programu, překlad sestaveni, ladění programu.Základní prvky jazyka C, proměnné a pole. Výrazy. Přiřazovací výraz a příkaz. Operátory inkrementace a dekrementace, podmíněný příkaz a výraz, přepínač. Příkaz skoku, příkazy cyklu.Příkazy vstupu a výstupu. Funkce, volání hodnotou a odkazem. Řešení rovnice f(x) = 0. Numerická integrace. Rekurzívní funkce, ukazatelé, dynamická alokace paměti. Třídění. Řešení soustav lineárních rovnic finitními a iteračními metodami- Typ typedef, výčtový typ, struktury. Datové struktury v jazyku C: zásobník, fronta, seznam, strom.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kračmar, S. Vogel, J.::Programovací jazyk C. ČVUT, Praha 2002

Herout , P. : Učebnice jazyka C. KOPP, České Budějovice, 1990

Virius, M.: Programovací jazyky C / C++. G-Comp, 1992

Kolektiv autorů: Resumé přednášek ze Základů algoritmizace a programování. http://www.fs.cvut.cz/cz/U201/skripta.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-447
Čertíková M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Út
St
místnost KN:A-447
Čertíková M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1763006.html