Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2011067 Z,ZK 6 4P+4C
Přednášející:
Gejza Dohnal (gar.), František Mráz (gar.), Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Marta Čertíková, Lukáš Hájek, Jan Halama, Marta Hlavová, Jiří Holman, Jan Karel, Radka Keslerová, Petr Louda, Olga Majlingová, Tomáš Neustupa, Vladimír Prokop, Hynek Řezníček
Cvičící:
Gejza Dohnal (gar.), František Mráz (gar.), Daniel Bečvář, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Marta Čertíková, Lukáš Hájek, Jan Halama, Marta Hlavová, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Radka Keslerová, Milana Kittlerová, Matěj Klíma, Petr Louda, Olga Majlingová, Josef Musil, Tomáš Neustupa, Vladimír Prokop, Hynek Řezníček, David Trdlička, Jan Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Základy lineární algebry, analytická geometrie přímek a rovin v E3, diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základy lineární algebry - vektory, vektorové prostory, matice, determinanty, soustavy lineárních rovnic. Analytická geometrie v E3 - přímky a roviny. Diferenciální počet funkce jedné proměnné - limita, spojitost, derivace, extrémy, průběh funkce. Integrální počet funkce jedné proměnné - neurčitý integrál, metody integrace, určitý integrál. Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými

Osnova cvičení:

1. Základy lineární algebry ? vektory, vektorové prostory, lineární závislost a nezávislost vektorů, dimenze, báze.

2. Matice, operace, hodnost. 2. Determinant. Regulární a singulární matice, inverzní matice.

3. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda.

4. Vlastní čísla a vlastní vektory matice.

5. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Posloupnost, monotonie, limita.

6. Limita a spojitost funkce. Derivace, geometrický a fyzikální význam.

7. Monotonie funkce, lokální a absolutní extrémy, konvexnost, inflexní bod. Asymptoty, vyšetření průběhu funkce, graf funkce.

8. Taylorův polynom, zbytek po n?té mocnině. Přibližné řešení rovnice f(x)=0.

9. Integrální počet funkcí jedné proměnné ? neurčitý integrál, integrace per?partes, integrace substitucí.

10. Určitý integrál, jeho výpočet.

11.Aplikace určitého integrálu: obsah plochy, objem rotačního tělesa, délka křivky, aplikace v mechanice.

12. Numerický výpočet integrálu.

13.Nevlastní integrál.

Cíle studia:
Studijní materiály:

J.Neustupa: Matematika I. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005

J.Neustupa, S.Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

E.Brožíková, M.Kittlerová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Řešené příklady. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

E.Brožíková, M.Kittlerová: Neurčitý integrál. Řešené příklady. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

E.Brožíková, M.Kittlerová: Lineární algebra a analytická geometrie. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-214
Dohnal G.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-313
Hájek L.
17:45–19:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-214
Halama J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-313
Hájek L.
16:00–17:30
(paralelka 23)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hájek L.
17:45–19:15
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hlavová M.
10:45–12:15
(paralelka 13)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Musil J.
17:45–19:15
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Hlavová M.
10:45–12:15
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Musil J.
17:45–19:15
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Keslerová R.
12:30–14:00
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hájek L.
16:00–17:30
(paralelka 22)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Keslerová R.
12:30–14:00
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Učebna KA313
Út
místnost KN:A-313
Keslerová R.
16:00–17:30
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Valášek J.
17:45–19:15
(paralelka 18)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Keslerová R.
16:00–17:30
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Valášek J.
17:45–19:15
(paralelka 19)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Majlingová O.
17:45–19:15
(paralelka 20)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
St
místnost KN:A-214
Halama J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-313
Louda P.
16:00–17:30
(paralelka 15)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-214
Neustupa T.
12:30–14:00
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-310
Hric V.
16:00–17:30
(paralelka 16)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-311
Mráz F.
14:15–15:45
(paralelka 24)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-310
Hric V.
16:00–17:30
(paralelka 17)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Louda P.
16:00–17:30
(paralelka 14)
Karlovo nám.
Učebna KA313
Čt
místnost KN:A-214
Dohnal G.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-310
Majlingová O.
12:30–14:00
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-214
Neustupa T.
14:15–15:45
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-215
Keslerová R.
09:00–10:30
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost KN:A-313
Keslerová R.
12:30–14:00
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Valášek J.
09:00–10:30
(paralelka 18)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Majlingová O.
12:30–14:00
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Valášek J.
09:00–10:30
(paralelka 19)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Keslerová R.
10:45–12:15
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Keslerová R.
12:30–14:00
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Majlingová O.
09:00–10:30
(paralelka 20)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Keslerová R.
10:45–12:15
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-311
Mráz F.
09:00–10:30
(paralelka 24)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-310
Hlavová M.
10:45–12:15
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Hlavová M.
10:45–12:15
(paralelka 13)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310

místnost KN:A-310
Hric V.
09:00–10:30
(paralelka 17)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Hájek L.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hájek L.
12:30–14:00
(paralelka 22)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Louda P.
09:00–10:30
(paralelka 14)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hájek L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hájek L.
12:30–14:00
(paralelka 23)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Louda P.
09:00–10:30
(paralelka 15)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Musil J.
10:45–12:15
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Hric V.
09:00–10:30
(paralelka 16)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Musil J.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5241206.html