Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01A008 ZK 60B
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Aplikace metody konečných diferencí v parciálních diferenciálních rovnicích. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků (MKP). MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.- 3. Základní vlastnosti metody konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice.

4.- 6. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení,

matematické základy metody konečných prvků (MKP).

7.- 9. MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.

10.- 12. Algoritmizace v MKP. Ověřovací příklady pro individuální zpracování.

13.- 14. MKP pro nelineární úlohy. Software pro MKP. Ukázka aplikace MKP.

Osnova cvičení:

1.- 3. Základní vlastnosti metody konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice.

4.- 6. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení,

matematické základy metody konečných prvků (MKP).

7.- 9. MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.

10.- 12. Algoritmizace v MKP. Ověřovací příklady pro individuální zpracování.

13.- 14. MKP pro nelineární úlohy. Software pro MKP. Ukázka aplikace MKP.

Cíle studia:
Studijní materiály:

S.Míka, P.Přikryl: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, ZČU, Plzeň, 1995

E.Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha, 1987

C.Johnson: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, Cambridge University Press, 1987

Poznámka:

-DOKI-Předmět určen pro doktorandské studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10865602.html