Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Numerická matematika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011049 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Radka Keslerová, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Marta Čertíková, Jiří Fürst, Lukáš Hájek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Matěj Klíma, Olga Majlingová, Marek Pátý, Vladimír Prokop, Hynek Řezníček, Petr Sváček, David Trdlička, Jan Valášek
Cvičící:
Radka Keslerová, Daniel Bečvář, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Marta Čertíková, Jiří Fürst, Lukáš Hájek, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Matěj Klíma, Petr Louda, Olga Majlingová, František Mráz, Josef Musil, Marek Pátý, Vladimír Prokop, Hynek Řezníček, Petr Sváček, David Trdlička, Jan Valášek, Ondřej Winter
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Numerické řešení soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic. Základy interpolace a aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Řešení základních lineárních parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.

Osnova cvičení:

Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Benda, J., Černá, R.: Numerická matematika, doplňkové skriptum, FS ČVUT v Praze, 1991

2. Vitásek, F.: Numerické metody, SNTL, Praha, 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-447
Pátý M.
15:00–16:45
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Pátý M.
16:45–18:30
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-215
Karel J.
15:00–16:45
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
Út
místnost KN:A-447
Klíma M.
08:00–09:45
(paralelka 14)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hric V.
09:45–11:30
(paralelka 15)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
St
místnost KN:A-447
Hric V.
12:30–14:00
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Trdlička D.
14:15–15:45
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hájek L.
16:00–17:30
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Musil J.
17:45–19:15
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Čt
místnost KN:A-311
Holman J.
10:45–12:15
(přednášková par. 5)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-447
Valášek J.
14:15–15:45
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Bečvář D.
16:00–17:30
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447

17:45–19:15
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-214
Beneš L.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-447
Trdlička D.
12:30–14:00
(paralelka 13)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447

místnost KN:A-447
Winter O.
08:00–09:45
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Valášek J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447

12:30–14:00
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-311
Karel J.
09:00–10:30
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10509002.html