Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematické modelování v proudění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01A014 ZK 60B
Přednášející:
Jaroslav Fořt (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Fořt (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět je věnován vzájemným souvislostem mezi fyzikálním popisem děje, matematickým modelem, postupy numerického řešení a interpretací numerických výsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obecný zákon zachování v integrálním tvaru. Navier-Stokesovy, Eulerovy rovnice, transportní rovnice jako zákony zachování. Některé další úlohy. Matematické vlastnosti výchozích rovnic. Riemanův problém.

Princip metody konečných objemů. Moderní upwind schémata v 1D, rozšíření na vyšší řád přesnosti.

Matematické modely vybraných případů proudění, formulace úloh. Příklady technických aplikací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blazek, J.: Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications, 2001, Elsevier.

Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, 1996, Vydavatelství ČVUT.

Fořt, J., Kozel, K., Fürst, J., Halama, J., Dobeš, J.: Numerická simulace proudění I, 2005, Vydavatelství ČVUT.

Toro, E.F.: Riemann solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, 1997, Springer.

Le Veque, R.: Finite Volume Methods For Hyperbolic Problems, 2004, Cambridge University Press.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5057206.html