Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2013111 Z 5 0P+5C česky
Přednášející:
Jiří Fürst, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Gejza Dohnal, Jaroslav Fořt, Jan Halama, Jiří Holman, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček
Cvičící:
Jiří Fürst, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Gejza Dohnal, Jaroslav Fořt, Jan Halama, Jiří Holman, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je, aby student samostatně aplikoval poznatky z mechaniky, pružnosti a pevnosti a mechaniky tekutin na komplexní úloze spočívající v návrhu řízeného mechanismu dle požadované funkce, dimenzování vybraného členu z hlediska tuhosti pevnosti a životnosti, posouzení vlivu prostředí a návrhu řízení. Student je veden tak, aby si osvojil vhodnou kombinaci analytických i numerických metod. Současně jsou v rámci kontaktních hodin diskutována témata z předmětů vyučovaných v 1. semestru studia programu.

Požadavky:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895006.html