Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2013113 Z 10 0P+10C česky
Přednášející:
Jiří Fürst, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Jan Halama, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček
Cvičící:
Jiří Fürst, Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Jan Halama, Jiří Holman, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Projekt je chápán jako příprava na diplomovou práci. Téma projektu a způsob jeho realizace a rozsah prací zadává předběžně stanovený vedoucí diplomové práce tak, aby na něj mohl student ve své diplomové práci navázat. Splnění projektu musí být vždy ověřeno odevzdáním písemné zprávy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Projekt je chápán jako příprava na diplomovou práci. Téma projektu a způsob jeho realizace a rozsah prací zadává předběžně stanovený vedoucí diplomové práce tak, aby na něj mohl student ve své diplomové práci navázat. Splnění projektu musí být vždy ověřeno odevzdáním písemné zprávy. Typicky mohou být v rámci projektu prováděny:

•rešeršní práce

•získávání teoretických i praktických podkladů kompilací literatury, návštěvou nepovinných přednášek, přebírání podkladů od případných partnerů.

•zvládnutí prostředků pro numerické nebo experimentální modelování

•příprava a realizace experimentů

•příprava numerických modelů

•tvorba programů

• … a další

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895406.html