Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metody rozkladu oblasti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01O002 ZK 45B
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Rychlé iterační a hybridní algoritmy. Varianty metod rozkladu na podoblasti, agregace. Paralelní implementace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s „klasickými“ multigridními postupy.

6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.

10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.

Osnova cvičení:

1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s „klasickými“ multigridními postupy.

6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.

10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Hackbusch W.: Multigrid Methods. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, l988

Multigrid Methods. Lecture Notes in Mathematics, Vo.96O. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, l982. Editoři Hackbusch W., a Trottenberg U.

Mayer P.: Víceúrovňové metody. Disertace, MFF UK l995

Poznámka:

-DOKI-Předmět určen pro doktorandské studium, přednášen na FSt

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10866402.html