Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

PVP-N-RRP od 11/12 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16XMK Angličtina pro mezikulturní komunikaci
 
česky Z,ZK 5 0P+3C Předmět není vypsán
16XBS Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XCI Competitive Intelligence
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XDB Description in Business
 
anglicky Předmět není vypsán
16XD Dopravní systémy
 
česky Předmět není vypsán
16XNE Ekologie a udržitelný rozvoj
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XENU Ekonomické nástroje udržitelnosti
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XNEM Elektronizace a modernizace veřejné správy
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XEF Evropský sociální fond
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XFR Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje osobnosti
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XG Geografické informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
16XIT Informační a komunikační technologie
 
česky Předmět není vypsán
16XIP Interkulturní psychologie
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XP Malé a střední podnikání
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XSP Management stavebních a developerských projektů
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XMS Modernizace veřejné správy
 
česky Předmět není vypsán
16XOP Oceňování podniku a projektů
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XNP Prezentační a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 5 0P+3C Předmět není vypsán
16XDO Prezentační a řečnické dovednosti v angličtině
 
anglicky Z,ZK 5 0P+4C Předmět není vypsán
16XRM Regenerace a rozvoj měst
 
česky Předmět není vypsán
16XR Regenerace a rozvoj venkova
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XV Schůze,diskuze a vyjednávání v angličtině
 
Z,ZK 5 0P+4C Předmět není vypsán
16XSC Smart Cities a Smart Regions
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XNSR Strategie rozvoje sídel
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XEU Struktury a legislativa EU
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XNUP Urbanismus a územní plánování
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16XRZ Řízení rozvoje měst a regiónů
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004324-PVP-N-RRP_OD_11_12.html