Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Interkulturní psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XIP Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět „Interkulturní psychologie“ je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro práci v mezinárodních týmech, primárně v uskupení Evropské unie, ale studenti se budou mít možnost seznámit i s dalšími důležitými světovými kulturami - např. americkými nebo asijskými.

Obsahem předmětu jsou různé aspekty interkulturní interakce a vnímání kulturních odlišností - např. jazyk, zvyky, hodnoty nebo předsudky. Součástí jsou praktické ukázky a nácviky interkulturní komunikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na různé typy mezinárodní spolupráce v rámci EU i mimo ni, seznámit je s interkulturními rozdíly, které mohou vytvářet určité komunikační bariéry.

Studijní materiály:

Beneš, Z. et al. Rozumět dějinám. Praha: Gallery, 2002.

Dobrovská, D. Psychologie pro techniky. Intranet MÚVS ČVUT, 2008.

Kuras, B. Češi na vlásku. Praha: Baronet 1999.

Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007.

Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683706.html