Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prezentační a komunikační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XNP Z,ZK 5 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Prostřednictvím praktického nácviku a ověřování si studenti osvojí účinné způsoby vedení komunikace a realizace mluveného projevu v různých situacích. Seznámí se s principy verbální a neverbální komunikace, strukturou a osnovami informativních a přesvědčovacích projevů, postupy tvůrčího psaní, argumentace, technikou mluveného projevu, reagování na otázky, možnostmi různých řečnických prostředků a vizualizačních pomůcek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

základní pojmy a principy komunikace a prezentace

sociální styk, sociální percepce

verbální komunikace

rétorika, zdokonalování jazykových schopností

aktivní naslouchání

nonverbální komunikace

praktické prezentační dovednosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet prezentační a komunikační dovednosti studentů tak, aby se zvýšila přesvědčivost jejich mluveného projevu a rozvinula schopnost efektivně komunikovat v rámci obchodních a pracovních vztahů.

Studijní materiály:

Medlíková, O. Umíte prezentovat? Odpověď zní ano! Praha: PART media, 2005.

Špačková, A. Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2009

Nollke, C. Umění prezentace. Praha: Grada Publishing, 2004

Basu, R. Zakázané přesvědčovací techniky. Praha: Grada Publishing, 2011

Buzan, T. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007

Ellsberg, M. Síla očního kontaktu. Praha: Beta, 2011

Khelerová, V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995

Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2: Komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003

Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011

Pease A. Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001

Bruno, T., Adamczyk,G. Řeč těla. Praha: Grada Publishing, 2007

Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2981706.html