Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Smart Cities a Smart Regions

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XSC Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Smart Cities a Smart Regions seznamuje studenty s průřezovou problematikou tzv. inteligentních měst, přípravou konceptu SC a jeho plánováním a indikátory.

Požadavky:

Zpracování krátké seminární práce (eseje, rešerše, fotodokumentace)

Osnova přednášek:

1) Udržitelnost sídel a regionů

2) Mobilita

3) ICT

4) Udržitelné bydlení

5) Inteligentní budovy

6) Environmentální aspekty

7) Ekonomické nástroje

8) Evropská unie a SC

9) Mezioborové přesahy

10) Participace

11) Strategické plánování sídel

12) Institucionální ukotvení

13) Exkurze/účast na konferenci

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvování předmětu umožní kompetentně participaci na přípravě projektů SC v různých rolích - plánovací, participační, zadávací i kontrolní.

Studijní materiály:

www.scmagazine.cz

Metodika Konceptu inteligentních měst

(MMR, Projekt Beta TAČR TB930MMR001)

Gehl Jan: Města pro lidi. Nadace Partnerství, Brno 2012, 260 stran

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4751306.html