Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informační a komunikační technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XIT Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obsahově se předmět zaměřuje na tematické okruhy: Přehled audiovizuální techniky. Počítačové sítě (lokální, vzdálené). Používané topologie, propojování, adresování, komunikační protokoly. Historie Internetu. Způsoby připojení k Internetu. Zpřístupňující služby na Internetu - FTP, Gopher, WWW - principy fungování a způsoby použití, hypertext. Komunikační služby na Internetu - elektronická pošta, IRC - principy fungování a způsoby použití. Vyhledávání informací na Internetu. Problematika bezpečnosti Internetu, budoucí směry rozvoje Internetu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat posluchačům základní informace z oboru informační a komunikační technologie, aby je byli schopni aplikovat ve své odborné praxi. Seznamuje studenty se současnými trendy a možnostmi využití těchto technologií v praxi.

Studijní materiály:

Jimel, J.; Strnad, M.; Veřtát, S. Encyklopedie o počítačích. Praha: Grada Publishing, 1993.

Dostálek, L. a kolektiv. Připojujeme se k internetu. Praha: Computer press, 2003.

Fotr, J.; Schneider, Z. Flash 5. Praha: Computer press, 2000.

Garrison, D.R.; Anderson, T. E-learning in the 21 st Century. New York: Routledge Falmer, 2004. ISBN 0-415-26346-8

Hlavenka, J. Mistrovství ve vyhledávání na internetu. Praha, Computer press, 2004.

Horák, J.; Keršláger, M. Počítačové sítě pro začínající správce. Praha, Computer press, 2004.

Horák, J. Hardware. Praha: Computer press, 2004.

Magera, I. Microsoft Power Point 2000. Praha: Computer press, 2004.

Turek, I. Informačná gramotnost: pracovní text. Bratislava: MtF STU Bratislava, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683906.html