Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Regenerace a rozvoj venkova

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XR Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obecným cílem předmětu je představit společenský a hospodářský význam venkova v souvislosti s využíváním půdy, správou přírodních zdrojů a životního prostředí a s údržbou krajiny. Ke specifickým cílům patří získání základních znalostí a porozumění problematice venkova a politik pro regeneraci a rozvoje venkova jak z národní, tak z EU úrovně. Pozornost je také věnována nástrojům pro udržitelný rozvoj venkova pomoci programů, dotací, služeb a spolupráce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je vstřebat poslání a jednotlivá specifika problematik venkovských oblastí z hlediska širších vazeb v území a osvojit si metody a nástroje pro řízení a uplatňování strategických politik v územním rozvoji venkova včetně praktických modelových ukázek návrhů řešení konkrétních situací.

Studijní materiály:

EC (1996): The Cork Deklaration - A Libiny Countryside, European Konference on Rural Development;

EC (1997): European Ekonomy - Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe;

EC (2004) Fact Sheet - New Perspectives for EU Rural Development;

OECD (2003): Agriculturalm policie in OECD Countries: Monitoring and Evaluation;

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském

rybářském fondu; Mze ČR (2006): Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013;

Mze ČR (2006): Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013;

Brandová, H.- Černoch, J.- Halouzka, P.- Matoušková, Z.: Úvod do prostorové ekonomiky (1993);

Janečková, L. - Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí (1999);

Gospič, J. - Matula, M.: Místní a regionální správa a samospráva;

Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy (2004);

Kolektiv autorů: Regionální a odvětvová analýza ČR (1998);

Maier, G., Tödtling, E.: Regionální a urbanistická ekonomika (1987);

Maier,K.: Územní plánování (1999);

Matoušková, Z.: Vybrané kapitoly z regionální politiky (1995);

Matoušková Z. a kol. : Regionální a municipální ekonomika (2000);

Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů (1994);

Peková J.: Hospodaření a finance územní samosprávy (2004);

Slepička, Alois: Venkov nebo město? (1994);

Toth, Petr: Ekonomika měst a obcí (1998);

Wokoun, R.: Socioekonomická geografie (1995); apod.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683006.html