Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Description in Business

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XDB Z,ZK 5 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Upevnění a prohloubení jazykových znalostí a dovedností s ohledem na odborné zaměření studia, s cílem adekvátně používat zvolený jazyk jako nástroj vyjadřování v ústní i písemné komunikaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet jazykové znalosti posluchačů tak, aby byli schopni adekvátního používání jazyka jako nástroje vyjadřování v ústní i písemné komunikaci.

Studijní materiály:

Macull, B.: Key Words in Business, 1996, Collins

Mackenzie, I: Management and Marketing, 1997, LTP Business

Mackenzie, I: Financial English, 1997, LTP Business

Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP

Lannon, M., Tullis, G., Trappe, T.: Insights into Business, 1997, Nelson Business English

Brieger, N., Sweeney, S.: The Language of Business English, 1994, Prentice Hall

Duckworth, M.: Grammar & Practice, 1995, OUP

Rosenberg, M.: In Business, ISBN 9780521617291

Tayfoor, S.: Common Mistakes at First Certificate, ISBN 9780521520621

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1684106.html