Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prezentační a řečnické dovednosti v angličtině

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XDO Z,ZK 5 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Upevnění a prohloubení jazykových znalostí a dovedností s cílem zvýšit srozumitelnost, pohotovost, logiku a přesvědčivost mluveného projevu, a zvýšit schopnost profesionálně prezentovat myšlenky, názory, služby, programy či produkty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet jazykové znalosti posluchačů tak, aby se zvýšila srozumitelnost, pohotovost, logika a přesvědčivost jejich projevu, aby byli schopni profesionálně prezentovat myšlenky, názory, služby, programy či produkty, reagovat na připomínky, a podněty publika, diskutovat na odborná témata.

Studijní materiály:

Odborná literatura: (výukové materiály budou připraveny „na míru“)

Goodale, M.: Professional Presentations, 1998, CUP

Ellis, M. and O'Driscoll, N.: Giving Presentations, 1998, Longman

Mackenzie, I: Management and Marketing, 1997, LTP Business

Mackenzie, I: Financial English, 1997, LTP Business

Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP

Duckworth, M.: Grammar & Practice, 1995, OUP

Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

Mascull, B.: Business Vocabulary In Use, ISBN 9780521606219

Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1697606.html