Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Evropský sociální fond

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XEF Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Evropský sociální fond a jeho postavení mezi ostatními nástroji regionálního rozvoje a dosahování hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a České republiky. Zkušenosti získané v průběhu realizace operačních programů financovaných z ESF a Iniciativy Společenství EQUAL financované z ESF v programovém období 2000-2006 a jejich přenos do nového programového období. Implementace programů financovaných z Evropského sociálního fondu v České republiky. Horizontální témata Evropského sociálního fondu a praktické příklady jejich naplňování pří řízení programů i projektů ESF.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu bude představení jednoho z nejvýznamnějších finančních nástrojů EU využívaných v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Výklad bude zaměřen nejen na vývoj tohoto finančního nástroje, způsoby jeho využívání či oblasti podpory, ale také na zvláštní specifika aplikace tohoto nástroje na území členských států EU. Podrobné informace budou také poskytnuty o možnostech využívání prostředků Evropského sociálního fondu v jednotlivých regionech, oblastech rozvoje lidských zdrojů či programových obdobích, do nichž se ČR zapojila po svém vstupu do EU. Dále budou v kurzu zajištěna četná praktická či simulační cvičení zaměřená na práci s programovou dokumentací, přípravu a řízení vlastních projektů financovaných z tohoto finančního nástroje, jejich hodnocení či na jednání s odpovědnými orgány za čerpání prostředků z programů financovaných z ESF na národní i evropské úrovni.

Studijní materiály:

Kolektiv: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň, 2004. ISBN 80-86473-80-5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady č. 1784/1999. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999. Wokoun: Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha, 2003. ISBN 80-245-0517-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1684006.html