Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Regenerace a rozvoj měst

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XRM Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se bude zabývat regenerací - typy a nástroji, udržitelným rozvojem, regenerací měst a památkovou péčí, památkami UNESCA, evropskými městy kultury, strategií rozvoje sídel a regionů, regenerací a rozvojem malých sídel.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozvojem a regenerací měst, památkových oblastí, památkami UNESCA. Zaměří se na rozvoj regionů, malých sídel a na kulturu měst v Evropě.

Studijní materiály:

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) + prováděcí vyhlášky

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

přednášky zveřejněné na internetu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683106.html