Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekologie a udržitelný rozvoj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XNE Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Ekologie v obecném pojetí, základní pojmy, dělení, ekologické zákony a zákonitosti.

Člověk a prostředí - globální problémy lidstva: poškozování složek ŽP, neobnovitelné a obnovitelné zdroje.

Monitoring stavu ŽP, hodnocení vlivů člověka na prostředí, EIA, SEA.

Udržitelný rozvoj - definice, základní pojmy, indikátory, legislativa.

Udržitelný rozvoj v Evropě, rámcové programy, národní strategie udržitelného rozvoje ČR.

Udržitelný rozvoj v odvětvích národního hospodářství: ovzduší, doprava, voda.

Udržitelný rozvoj v regionech a obcích.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s ekologií v obecném pojetí, základními pojmy, dělením, ekologickými zákony a zákonitosti. Studenti budou znát stav životního prostředí v ČR, národní strategii udržitelného rozvoje ČR a globální problémy lidstva.

V rámci seminářů budou studenti prezentovat svoje příspěvky a prezentace na zvolené ekologické téma.

Součástí náplně předmětu bude exkurze ČOV.

Studijní materiály:

Jemelka, P., 1996: Úvod do ekologické problematiky. Masarykova univerzita, Brno

Nábělková, J., Nekovářová, J., 2010: Chemie - chemie životního prostředí. Stavební fakulta ČVUT, Praha

Moldan, B., 2001: (Ne)udržitelný rozvoj, ekologie, hrozba i naděje, Nakladatel: Karolinum, ISBN: 80-246-0286-5, 80-246-0769-7

Remtová, K. 2009: Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí ČR, ISBN 978-80-7212-506-7

Hester, R.E., Harrison, R.M., 2011: Sustainable water , Issues in environmental science and technology, Cambridge: Royal Society of Chemistry, ISBN 978-1-84973-019-8

Ercoskun, O.Y., 2012: Green and ecological technologies for urban planning: creating smart cities, Hershey: Information Science Reference, ISBN 978-1-61350-453-6

Odum, E.P., 1977: Základy ekologie. 1. vyd. Praha: Academia

Rajchard, J., Balounová, Z., Vysloužil, D., 2002: Ekologie I., Koop nakladatelství, České Budějovice

Rajchard, J., Kindlmann, P., Balounová, Z., 2002: Ekologie II. Koop nakladatelství, České Budějovice

Rajchard, J., Balounová, Z., Květ, J., Šantrůčková, H., Vysloužil, D., 2002: Ekologie III..Koop nakladatelství, České Budějovice

Braniš, M., Pivnička, K., Benešová, L., Pušová, R., Tonika, J., Hovorka, J., 1999: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Karolinum, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3093206.html