Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategie rozvoje sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XNSR Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je pochopit poslání a specifika péče o rozvoj měst a regionů v duchu trvale udržitelného rozvoje a implementaci koncepční regionální politiky; vytvořit strategii řízení rozvoje obcí, měst a mikroregionů na principech subsidiarity a partnerství; komunikace s veřejností při tvorbě strategií, problematika veřejné volby v kontextu řízení institucí v regionu; ovládnutí základních modelů a nástrojů pro praktické strategické řízení s aplikacemi do řízení rozvoje měst a územních celků; veřejný výběr strategií.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích (40 bodů, na zápočet min. 20)

Vypracování a obhajoba semestrální práce (30 bodů, na zápočet min. 15)

Absolvování závěrečného testu (20 bodů, na postup min. 10)

Absolvování závěrečné ústní zkoušky (10 bodů)

Maximálně 2 absence na cvičeních

Osnova přednášek:

. vývoj spoločnosti a plánovania, rozličné filozoficko-teoretické prístupy, strategický manažment vs. strategické plánovanie, riadenie územia vs. riadenie úradu

. demokracia a občianska spoločnosť, principy a metódy participatívneho plánovania

. stakeholderi a ich vplyv na rozvojové aktivity, problematika moci, prístupy k plánovaniu založené na komunikácii vs. prístupy založené na mocenských praktikách

. ozličné druhy plánov a ich vzájomná koordinácia, práca multiprofesních tímov

Osnova cvičení:

. návrh zadaní A a B, návrh rôznych metód spracovania zadaní, prediskutovanie oboch zadaní a metód s ostatnými s využitím konkrétnej metódy participatívneho plánovania, určenie oponentov k jednotlivým zadaniam a metódam (tímová práca, rozsah 30 minút každý tím)

. úloha k téme A „multiprofesnosť“ riešená s využitím metód participatívneho plánovania (2 tímy rozsah 90 minút + 2 tímy rozsah 30 minút)

. úloha k téme A „multiprofesnosť“ riešená s využitím metód participatívneho plánovania (2 tímy rozsah 90 minút + 2 tímy rozsah 30 minút)

. úloha k téme B „moc“ riešená s využitím metód participatívneho plánovania (2 tímy rozsah 90 minút + 2 tímy rozsah 30 minút)

. úloha k téme B „moc“ riešená s využitím metód participatívneho plánovania (2 tímy rozsah 90 minút + 2 tímy rozsah 30 minút)

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. Vysvetliť odlišnosti strategického riadenia v subjektoch ekonomických, subjektech verejnej správy a při rozvojových zámeroch v území

. Využívať principy strategického riadenia v podmienkach demokracie, občianskej spoločnosti a participatívnych metód plánovania

. Rozumieť rozličným stakeholderom v území, ich vplyvu na rozvojové aktivity a ich vzájemným vzťahom

. Používať metódy participatívneho plánovania

. Analyzovať a zhodnotiť rozvojový zámer prostredníctvom vybraných metód strategického managementu

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3093406.html