Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dopravní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XD Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní charakteristiky jednotlivých druhů dopravy (silniční, železniční, letecká, vodní). Vztahy mezi dopravou a územím. Dopravní průzkumy. Řešení obslužnosti území: velkého územního celku, regionu, města a obce. Vzájemná vazba mezi dopravní cestou a územím. Hromadná doprava a individuální doprava, osobní a nákladní doprava.

Výhled rozvoje jednotlivých druhů dopravy v Evropě (EU) a v ČR (vytváření dopravní sítě státu), vztah územního a dopravního plánování.

Vliv dopravy na životní prostředí, hluk a vibrace, exhalace dopravní nehody, zábor půdy, spotřeba energie. Dopady dopravy na krajinu a na osídlení. Doprava a udržitelný rozvoj.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými druhy dopravy, s jejich funkcí a charakteristikou. Naučit řešit obslužnost území s aplikací jednotlivých druhů dopravy.

Studijní materiály:

Kubát, B., Týfa, L.: Železniční tratě a stanice. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2003.

Kubát, B., Penc, M.: Městská kolejová doprava. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000.

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Slabý, P., Dlouhá, E.: Dopravní stavby a systémy. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2005.

Kočárková, D., Slabý, P., Kocourek, J., Jacura, M.: Základy dopravního inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2004.

Kubát, B., Fliegel, T.: Železniční stavby 30. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999.

Kubát, B. a kolektiv: Železniční stavby. Praha, ČKAIT, 1998.

Kubát, B.: Kolejová doprava v sídlech a regionech. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1995.

Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683406.html