Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomické nástroje udržitelnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XENU Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými nástroji environmentální, ekonomické i sociální udržitelnosti ve veřejném i soukromém sektoru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií externalit a základním principem ekonomických nástrojů a aspekty i paradigmaty, které jejich implementaci a nastavení ovlivňují. Po absolvovaní kurzu Ekonomické nástroje udržitelnosti by student měl orientovat v širších souvislostech tématu, chápat funkci a principy hlavních ekonomických nástrojů v kontextu ekonomické teorie i manažerské praxe.

Studijní materiály:

(1) RITSCHELOVÁ, Iva, et al. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0.

(2) ČERNÁ, Alena, TOŠOVSKÁ, Eva. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí v tržních ekonomikách: vybrané zkušenosti vyspělých zemí a USA. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1990. 47 s.

(3) MEZŘICKÝ, V. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál,

2005. 208 s. ISBN 80-7367-003-8.

(4) MOLDAN, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha: Karolinum,

2001. 102 s. ISBN 80-246-0246-6.

(5) MOLDAN, B. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. 1. vyd. Praha: MZP CR,

1996. tab. Edice: Phare. 87 s. ISBN 80-7078-380-X.

(6) GORE, A.: Nepříjemná pravda. 1. vyd. Praha 2007, 329 stran. ISBN 978-80-7203-868-8.

(7)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4751206.html