Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geografické informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XG Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Komponenty GIS - technické a programové vybavení GIS. Pořizovací náklady a životní cyklus složek GIS. Geografická data a datové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování, relační databázové modely. Geograficky orientovaná databáze prostorových informací. Geometrické a topologické metody zpracování a využívání informací. Modelování a simulace datových struktur. Aplikační oblasti GIS.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit principy geografických informačních systémů - pojem prostorová informace, třída, atribut, analýza dat.

Studijní materiály:

Kolář J., 1998. Geografické informační systémy 10, Vydavatelství ČVUT, Praha

Tuček, J., 1998. Geografické informační systémy - principy a praxe , Computer Press

Aronoff, S., 1993. GIS: A Management Perspective. WDL Publication, Ottawa.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1682806.html