Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení rozvoje měst a regiónů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XRZ Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá strategií jako nástrojem trvale udržitelného rozvoje, finančním informačním systém obce, strategií rozvoje mikroregionů, strategií rozvoje velkých územních celků,strategií neziskových organizací, strategií a realizace změn v regionu, investiční strategií obcí a volbou finančních zdrojů, strategií hodnocení projektů pro úvěrové financování strategických záměrů, komunikací s veřejností při tvorbě strategií, regionálními operačními programy, regionální rozvojovou agenturou při přípravě, zpracování a realizaci strategií, evropskou chartou regionálního plánování, hraniční a přeshraniční spoluprací.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit poslání a specifika péče o rozvoj měst a regionů v duchu trvale udržitelného rozvoje a implementaci koncepční regionální politiky; vytvořit strategii řízení rozvoje obcí, měst a mikroregionů na principech subsidiarity a partnerství.

Studijní materiály:

Rektořík Jaroslav: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací, Brno, MU 1999

Rosenau Milton D.: Řízení projektů. Praha: Computer press, 2000.

Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada, c2002.

Kotter, J.P., Cohen, D.S.: Srdce změny. Praha: Management press, 2003.

Carnall, C.A.: Managing change in organizations. London: Prentice-Hall, 1999.

Burnes B.: Managing change: a strategic approach to organisational dynamics. Harlow: Prentice Hall, 2000.

Wille E., Hodgson, P.: Making change work. Chalford: Management Books, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683306.html