Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_FIB IPL volitelné předměty

Zápis předmětu 15CH2 podmíněn získáním zápočtu z předmětu 15CH1.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11ANEL Analogová elektronika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
14ELM Elektronová mikroskopie česky Předmět je vypsán
02EXF Experimentální fyzika ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
11GPL GNU Plot Z 2 2C Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2 česky Předmět je vypsán
11MIK Mikroprocesorová technika česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12MOF Molekulová fyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NT Nanotechnologie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
18PMTL Programování v MATLABu česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
18PPY1 Programování v Pythonu 1 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
18PPY2 Programování v Pythonu 2 česky Z 2 2S Předmět je vypsán
18PPY3 Programování v Pythonu 3 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
02SMF Seminář matematické fyziky česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
11SPS Seminář počítačových simulací Z 2 2C Předmět je vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
12VKT Vakuová technika KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
02ZM1 Základy fyzikálních měření 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02ZM2 Základy fyzikálních měření 2 KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
12ZAOP Základy optiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UFN Úvod do fotoniky a nanostruktur KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
01UP1 Úvod do pravděpodobnosti 1 česky Předmět je vypsán
01UP2 Úvod do pravděpodobnosti 2 česky Předmět je vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023615-BSPFIIPLV.html