Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Fyzikální inženýrství - Inženýrství pevných látek

Studijní program: Fyzikální inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPFIIPL1 BS P_FIB IPL 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
BSPFIIPL2 BS P_FIB IPL 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSPFIIPL3 BS P_FIB IPL 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPFIIPLV BS P_FIB IPL volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_FIB IPL 1. ročník [BSPFIIPL1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN. Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL

BS P_FIB IPL 2. ročník [BSPFIIPL2]

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ. Předmět 02TEF2 lze absolvovat až po absolvování předmětů 02ELMA a 02TEF1.

BS P_FIB IPL 3. ročník [BSPFIIPL3]

Zkoušku z 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS P_FIB IPL volitelné předměty [BSPFIIPLV]

Zápis předmětu 15CH2 podmíněn získáním zápočtu z předmětu 15CH1.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023615.html