Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP nav.prez. od 11/12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
23Y2AE Akustika a elektroakustika v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2AP Architektury počítačových systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2BM Bezpečnost na místních komunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2BU Burzy, cenné papíry a investiční společnosti
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2C1 CATIA I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2C2 CATIA II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2CS Citlivost soustav
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y2DT Daně a poplatky v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2DT Daně a poplatky v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2DL Dopravní logistika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y2DN Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2D2 Dynamika dopravních cest a prostředků 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2FM Financování městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y2FX Funkce komplexní proměnné
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2HS Historie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2HP Hygiena dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y2IM Investiční a pojistná matematika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2IS Inženýrské sítě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2JM Jednočipové mikropočítače
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y2KV Karosérie motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2KE Krajinná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2LZ Lidské zdroje a projekty v letectví
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y2LG Logika inženýrského myšlení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2LS Logistické systémy
 
česky Předmět není vypsán
13Y2MC Management dopravy v cestovním ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y2MV Management kvality dopravy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y2MZ Management životního prostředí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y2MS Manažerská sociologie česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y2MK Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2MS Mikrosimulace železničního provozu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2MS Modelování a simulace v letecké dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MH Měření a modelování hluku z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2NR Navigace a systémy řízení letu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
23Y2NE Navrhování elektronických zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y2NU Náklady a užitky dopravních systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2NE Návrh a vyhodnocení experimentů ve fázi vývoje výrobku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2OP Objektově orientované programování v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2OO Ochrana přírody a odpadové hospodářství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2OU Organizace oprávněné k údržbě letadel
 
česky Předmět není vypsán
12Y2PB Plavba, vodní doprava a její zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2P Pojišťovnictví
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y2PT Potraviny v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2PG Počítačová grafika a virtuální realita česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2PS Praktická španělština pro dopravu, management a obchod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2PR Predikce časových řad
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2PU Principy návrhu dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2PI Procesní informační systémy v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PJ Programovací jazyk C++
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PH Programování CAD rozhraní
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2PL Provozní aspekty letišť
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
15Y2PU Publikace a jejich tvorba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2PR Přepravní procesy
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y2PS Případové studie v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2PS Případové studie v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2RD Realizace dopravních staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2RS Regionální doprava - mobilita malých sídel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y2SP Seminář politické filozofie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2ST Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2SR Stylistika a rétorika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2SG Systematická tvorba grafikonu vlakové dopravy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2TS Technik v současné společnosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y2TE Technologie elektronických systémů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2TU Telekomunikační systémy a multimédia
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2TT Transportní a stavební technika a technologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2TL Trendy vývoje letadel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2UD Udržitelná doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2UI Umělá inteligence
 
česky KZ 2 2P+0C+8B KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
20Y2UA Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2VZ Vedení a rozvoj lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y2VZ Vedení lidských zdrojů v dopravě a telekomunikacích
 
Předmět není vypsán
21Y2VA Vybrané statě aerodynamiky
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
23Y2VS Vyjednávání a spolupráce
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2VT Vysokorychlostní tratě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2ZK Zklidňování dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2RZ Řízení dopravních procesů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y2RK Řízení v krizových situacích
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004226-Y2-N_11_12.html