Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování a simulace v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2MS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět je koncipován jako soubor vybraných vzorových praktických problémů a úloh z oblasti letectví, které ke svému vyřešení vyžadují využití vysokoškolského matematického aparátu s podporou softwarových nástrojů. Budou zde řešeny jak jednoduché úlohy, kde studenti sami vytvoří příslušný model (např. v prostředí Matlab), po složitější problémy kde budou použity profesionální nástroje vytvořené na míru danému problému.

Požadavky:

Základní znalosti algoritmizace úloh, základní znalost prostředí Matlab.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ukázat jak již nabyté teoretické znalosti z oblasti modelování systémů a procesů, programování a využívání softwarových nástrojů aplikovat na reálné problémy v letectví. Poskytnout inspiraci k řešení problémů a vytváření modelů ve vlastních diplomových pracích.

Studijní materiály:

Rogers, R. M.: Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems. 2nd ed. AIAA 2003. ISBN 1-56347-656-8

Allerton, D.: Principles of Flight Simulation. A John Wiley and Sons, Ltd. 2009. ISBN: 978-1600867033

Bassem, R. M. - Elsherbeni, A. Z.: Matlab Simulations for Radar Systems Design. Chapman & Hall/CRC Press LLC. 2004. ISBN 1-58488-392-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1877906.html