Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dynamika dopravních cest a prostředků 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2D2 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Analýza silových účinků mezi vozidlem a dopravní cestou a jejich vlivu na napjatost a deformaci prvků konstrukce vozidla nebo chování dopravní cesty. Tvorby dynamických modelů vozidel a dopravní cesty. Kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti. Metody konstant tuhosti a konstant poddajnosti. Dynamické výpočty konstrukčních soustav. Kritéria přípustnosti kmitání. Aplikace MKP v programu ANSYS LS DYNA pro dynamické výpočty.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí dynamických výpočtů konstrukčních soustav s konečným počtem stupňů volnosti v dopravě.

Studijní materiály:

L. Frýba: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením, Academia, Praha 1989.

Z. Bittnar, P. Řeřicha: Použití MKP v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981.

M. Pirner a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, TP svazek 33, SNTL, Praha 1989.

R. C. Hibbeler: Engineering Mechanics - Dynamics. New Jersey, Prentice-Hall 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24881005.html