Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Architektury počítačových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2AP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základní typy počítačových architektur, von Neumannův model, zřetězená architektura, pole procesorů, těsně a volně vázané systémy, systolické systémy, klasifikace paralelních systémů. Softwarová úroveň paralelismu, granularizace, binární a obecné semafory, vektorizace a paralelizace. Amdahlův zákon, měření efektivity paralelních procesů, reálná výkonnost, benchmarky, vektorové systémy, masově paralelní systémy, symetrické multiprocesory.

Požadavky:

Základní znalostí systémových věd, elektroniky a programování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních typů počítačových architektur a jejich filosofií.

Studijní materiály:

Hord: Understanding Parallel Supercomputing, IEEE Press, 1999

Dowd, Severance: High Performance Computing, Cambridge, O'Railly, 1998

Tanenbaum: Structured Computer Organization, Prentice Hall, 1990

Hwang, Briggs: Computer Architecture and Parallel Processing, Mc Graw-Hill Book Co, 1984

Novák a kol.: Neuronové sítě, Praha, C. H. Beck, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075005.html