Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Logistické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2LS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Logistický management, logistika v podniku. Trh logistických služeb, poskytovatelé logistických služeb, logistický outsourcing, logistické partnerství, logistické aliance. Supply Chain Management, kooperace na logistickém řetězci, integrované řídící systémy. Skladové systémy, jejich alokace, optimalizace zásob. Inteligentní dopravní systémy v logistice. Plánování, realizace a vyhodnocování logistických projektů.

Požadavky:

Ukončené bakalářské studium. Znalost předmětů v rozsahu bakalářských osnov: Teorie dopravy, technologie dopravy, logistika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z oblastí: logistika, logistické systémy, outsourcing, ITS.

Studijní materiály:

Pernica P.: Logistika pro 21. století, Radix, Praha 2005, Lambert D., Stock J. R., Ellram L.: Logistika, Computer Press, 2000, Pernica P., Novák R., Svoboda V., Zelený L.: Nákladní doprava a zasilatelství, ASPI a. s., Praha, 2005, Pernica P., Moels J.H.: Partnership in Logistics, Radix, Praha, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073605.html