Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Udržitelná doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2UD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Trvale udržitelný rozvoj, definice, historický vývoj, právní rámec. Indikátory udržitelného rozvoje. Udržitelná doprava, definice, historický vývoj, právní rámec. Aplikace zásad udržitelné dopravy, příklady z praxe.

Požadavky:

základní znalosti vztahu mezi dopravou a životním prostředím

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se základními pilíři trvale udržitelného rozvoje, jeho historickým vývojem, principy i vizemi do budoucna. Role dopravy v rámci trvalé udržitelnosti.

Studijní materiály:

Kolářová, H.: Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí. UK v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006

Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2001

Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje. UK v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1096306.html