Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktická španělština pro dopravu, management a obchod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2PS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Prohloubení komunikačních dovedností, nácvik korektního písemného projevu, seznámení se základním odborným lexikem a specifickými kulturními odlišnostmi španělsky mluvících zemí. Dopravní a obchodní terminologie, základy obchodní korespondence.

Požadavky:

Znalost španělštiny na úrovni A2 a vyšší.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Uplatnění studentů v mezinárodní technické a komerční praxi, mobilita do španělsky mluvících zemí a navázání profesních kontaktů se španělskými partnery a institucemi.

Studijní materiály:

Gonzáles Mangas, Marcos de la Losa, Técnicas de conversación telefónicas, Edelsa

Bordón. T., Al teléfono, ELE Madrid 2005

Aguirre Beltrán, Espanol por profesiones: servicios financieros, Madrid 2006

Encinar, Uso interactivo del espanol, Madrid 2004

Espana ayer y hoy. Itinerario de cultura y civilización, SGEL Madrid 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1524106.html